Bán quà tết tại khu công nghiệp Hà Nam

Bán quà tết tại khu công nghiệp Hà Nam Các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam hoạt động phát triển rất thành công trong những năm qua, thu hút đầu tư sản xuất cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Chính vì vậy Ban...